Odlewanie rotacyjne jest jedną z nowoczesnych form przetwórstwa tworzyw sztucznych, które uzyskuje coraz większą popularność jest odlewanie rotacyjne. W procesie odlewania rotacyjnego zwanego również obrotowym lub odśrodkowym, wykorzystywana jest siła odśrodkowa działająca na tworzywo odlane. Tworzywo wprowadzane jest do formy najczęściej w postaci proszku, następnie pod wpływem ogrzania formy ulega stopieniu w jej gnieździe. Zestalenie lub utwardzenie tworzywa następuje w obracającej się formie, która następnie jest zatrzymywana, otwierana i z jej gniazda wyjmowany jest odlew.

Przy użyciu tej metody można otrzymać takie produkty jak: specjalistyczne zbiorniki i pojemniki na paliwo, środki chemiczne, wodę, karmniki dla zwierząt, pojemniki na żywność, obudowy przyrządów, sprzęt medyczny, kaski bezpieczeństwa, bariery i oznakowania drogowe. Kolejne przykłady wyrobów otrzymanych metoda odlewania rotacyjnego to zabawki, łodzie, kajaki, foteliki dla dzieci, stoły, doniczki, zagłówki, okładziny do samochodów i wiele innych.

Zalety:

  • niewysoki koszt przygotowania produkcji, spowodowany niskim kosztem wykonania form odlewniczych,
  • bezodpadowa metoda przetwórstwa,
  • możliwość mocowania w formie dodatkowych elementów (tuleje, trzpienie, króćce, pierścienie), które zostają pokryte topiącym się tworzywem i po zakończeniu procesu stają się integralna częścią odlewu, istnieje również możliwość umieszczenia w formie żeber usztywniających, które zwiększają sztywność ścianek bardzo dużych odlewów,
  • całość procesu (grzanie, topienie, formowanie oraz chłodzenie) przebiega w formie i nie wykorzystuje się w nim żadnego zewnętrznego ciśnienia brak linii łączenia na powierzchni wyrobów,
  • możliwość otrzymywania przedmiotów o masie od kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów, co jest niemożliwe do otrzymania w technologii wtryskiwania czy wytłaczania ze względu na konstrukcyjne ograniczenia tych maszyn przetwórczych.

Wady:

  • stosunkowo długi czas cyklu wytworzenia odlewu- niska wydajność,
  • niska sprawność i duża energochłonność procesu, spowodowana nagrzewaniem i chłodzeniem formy przy pomocy powietrza,
  • koszt przygotowania tworzyw zwiększa dodatkowo konieczność doprowadzenia ich do postaci proszku lub granulek.

Odlewanie rotacyjne idealnie nadaje się do produkcji jednostkowej oraz seryjnej, szczególnie przy większych wyrobach.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI