Termoformowanie

Termoformowanie jest technologią, dzięki której skrócisz czas oczekiwania na wyprodukowanie wyrobów z tworzyw sztucznych i zmniejszysz koszty oprzyrządowania.

Czym jest termoformowanie?​

Termoformowanie to jedna z najbardziej uniwersalnych technologii produkcji części z tworzywa sztucznego. Polega na tym, że arkusz termoplastyczny najpierw zostaje podgrzany do określonej temperatury mięknięcia (charakterystycznej dla danego tworzywa), a następnie jest formowany w pożądany kształt. Wyroby z plastiku, które powstają za pomocą termoformowania wyróżniają się tym, że mogą mieć bardzo cienkie ścianki. Termoformowanie zapewnia także możliwość szybkiego wykonywania prototypów i zmniejsza koszty wykonania form. Oprzyrządowanie jest nawet 10-krotnie tańsze, niż w przypadku innych technologii przetwarzania tworzyw sztucznych (np. technologii wtryskiwania).

W zależności od rodzaju produktu, który ma zostać wykonany poprzez proces termoformowania można zastosować 2 metody: termoformowanie negatywne i termoformowanie pozytywne. Decyzję o tym, którą metodę wybrać podejmuje się m.in. na podstawie zakładanego rozrzutu grubości ścianki produktu, a także tego, która strona wyrobu ma być widoczna. Nie bez znaczenia jest także tolerancja wymiarów produkowanej kształtki. Termoformowanie to proces technologiczny, który daje możliwość zastosowaniu form wielokrotnych, pozwalających wytworzyć wiele produktów w jednym cyklu.

Jakie są przykładowe zastosowania termoformowania?

Kubki jednorazowe
Pojemniki
Pokrywki
Tacki
Blistry ​
Produkty dla przemysłu spożywczego
Produkty dla przemysłu medycznego
Wyroby ogólne handlu detalicznego
Panele drzwi i deski rozdzielczej pojazdu
Wykładziny lodówek
Łóżka pojazdów użytkowych
Palety z plastiku

Nie czekaj!

Dostosuj technologię do swoich potrzeb, aby obniżyć koszty produkcji z tworzyw sztucznych.

Termoformowanie charakteryzuje się niewielkimi kosztami oprzyrządowania, co zwiększa rentowność produkcji.
Termoformowane wyroby wykorzystuje się m.in. w przemyśle motoryzacyjnym.
O tym, czy produkty nadają się do wyprodukowania w technologii termoformowania decydują m.in. takie czyniki jak ich struktury powierzchni.

Jakich materiałów używa się w termoformowaniu?

Najczęściej w termoformowaniu używa się tworzyw styrenowych. Są to na przykład: PS (polistyren) czy ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren), ABS jako regranulat. Materiały stosowane w termoformowaniu to również pololefiny takie jak PE (polietylen) lub PP (polipropylen), PVC (polichlorek winylu), PET (politeraftalan etylenu), PMMA (polimetakrylan metylu) oraz tworzywa biodegradowalne, których przykładem jest PLA (poliaktyd). Warto zaznaczyć, że ta technologia, choć daje duży wybór materiałów wyjściowych, charakteryzuje się również powstawaniem znacznych odpadów poprodukcyjnych przy obcinaniu. Dlatego w tej technologii nie bez znaczenia jest także koszt materiału wyjściowego.

Jak przebiega proces termoformowania?

Termoformowanie przebiega w czterech etapach.

Programowanie maszyny

Ustawiamy Twoją formę i programujemy maszynę do termoformowania zgodnie z pożądanymi parametrami, takimi jak temperatura pieca i czas nagrzewania.

Podgrzanie arkusza termoplastycznego

Następnie w piekarniku umieszcza się plastikowy arkusz, który ma być tam podgrzany. Po osiągnięciu temperatury pozwalającej na formowanie materiału (nieco powyżej jego granicy plastyczności) wyjmuje się go z pieca, umieszcza na formie, przez otwory w formie zasysane jest powietrze, dzięki czemu arkusz przyjmuje kształt formy.

Formowanie

Przed wyjęciem części z formy potrzeba trochę czasu, aż plastik stwardnieje. Zazwyczaj potrzeba kilku cykli testowych, aby dostosować różne parametry, takie jak temperatura, czas cyklu i inne wymagania dotyczące formowania.

Kontrola parametrów procesu

Wszystkie części i wyroby są dokładnie sprawdzane, aby upewnić się, że są uformowane czysto, zgodnie ze specyfikacją i czy zachowane są optymalne parametry procesu takie jak temperatura formowania, temperatura narzędzia formy, podciśnienie i/lub ciśnienie powietrza, szybkość i temperatura przepływu cieczy lub powietrza chłodzącego.

Jakie formy są używane w procesie termoformowania tworzyw sztucznych?

Rodzaj formy wykorzystywanej do termoformowania tworzyw sztucznych zależy od wymaganej dokładności produkcji. Kiedy liczy się najwyższa jakość i dokładność produktu, a do tego chcemy, żeby forma służyła przez długi czas — stawiamy na formy stalowe. 

W pozostałych przypadkach idealnie sprawdzą są formy drewniane, formy drewniane pokryte kompozytem, formy z gipsu lub z żywic polimerowych. Wykonanie takiej formy kosztuje mniej, jakość produktów jest dobra, a forma świetnie sprawdza się w przypadku krótkich serii produkcyjnych. 

Jakie są zalety termoformowania?

możliwość otrzymania wyrobów o dużej powierzchni i cienkich ściankach

niski koszt form

możliwość stosowania form wielokrotnych, zwiększających wydajność produkcji

swoboda wyboru surowca do formowania

możliwość szybkiego wykonania małych serii produkcyjnych z różnych tworzyw

dostępne są różne metody termoformowania, które stosuje się w zależności od warunków przetwarzania tworzyw sztucznych: formowanie próżniowe, plastyczne i podwójnego arkusza.

Wykorzystujemy 6 technologii produkcyjnych ​

Termoformowanie
Technologia, dzięki której skrócisz czas oczekiwania na wyprodukowanie wyrobów z tworzyw sztucznych i zmniejszysz koszty oprzyrządowania.
Przykładowe zastosowanie:
Odlewanie rotacyjne
Idealna technologia do produkcji wielkogabarytowych wyrobów z tworzyw sztucznych.
Przykładowe zastosowanie:
Wtryskiwanie

Jedna z najbardziej wydajnych oraz najczęściej stosowanych metod produkcji prostych, jak i skomplikowanych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Przykładowe zastosowanie:
Wytłaczanie
Idealna technologia pod duże serie produkcyjne długich elementów, takich jak profile, rury lub uszczelki.
Przykładowe zastosowanie:
Obróbka tworzyw
Sprawdź nasz szeroki wybór możliwości obróbki tworzyw sztucznych.
Technologie obróbki tworzyw:
Druk 3D
Innowacyjna technologia produkcji z tworzyw sztucznych — idealna do produkcji prototypów i małych serii produkcyjnych.
Technologie druku 3D:
Nasze realizacje

Zobacz co wyprodukowaliśmy dla naszych klientów

Często zadawane pytania

Termoformowanie jest uniwersalną metodą, w której można wyprodukować zarówno cienkościenne tacki / blistry, jak również wielkogabarytowe elementy maszyn i urządzeń. W technologii termoformowania można wykonać wszelkie elementy, które mają mieć równomierną średnią grubość ścianki oraz można je nałożyć na formę (są otwarte). Zastosowań jest wiele, są to m.in.:

  • pokrywy
  • obudowy
  • blistry
  • tacki
  • opakowania

Termoformowanie, koszty wdrożeniowe – Koszty form drewnianych zaczynają się od kilkuset złotych. Dla form stalowych jest to z reguły około kilku tysięcy złotych. W przypadku produkcji seryjnej dużej liczby elementów o niskiej grubości, formy mogą kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Proces termoformowania składa się z 4 etapów:

  1. Programowanie maszyny – Ustawiamy formę i programujemy maszynę do termoformowania zgodnie z pożądanymi parametrami
  2. Podgrzanie arkusza termoplastycznego – Umieszczamy w piecu plastikowy arkusz, który ma być tam podgrzany.
  3. Formowanie – Po osiągnięciu temperatury pozwalającej na formowanie materiału (nieco powyżej jego granicy plastyczności) wyjmuje się go z pieca, umieszcza na formie, przez otwory w formie zasysane jest powietrze, dzięki czemu arkusz przyjmuje kształt formy. Przed wyjęciem części z formy potrzeba trochę czasu, aż plastik stwardnieje
  4. Kontrola parametrów procesu – Wszystkie części i wyroby są dokładnie sprawdzane, aby upewnić się, że są uformowane czysto, zgodnie ze specyfikacją i czy zachowane są optymalne parametry procesu